Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

MAKALALAR

 • 07.12.2022

        Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň Awazadaky “Daýanç” sagaldyş we dynç alyş merkezinde...

 • 07.12.2022

  Ata Watanymyzyň ösüşleri baradaky buýsançly söhbetler biziň her birimiziň köňüllerimize ganat bekledip, nurana ertirleriň nurly...

 • 07.12.2022

  Ber­ka­rar döw­le­tiň tä­ze eý­ýa­my­nyň Gal­ky­ny­şy döw­rün­de «Hal­kyň Ar­ka­dag­ly za­ma­na­sy» ýy­lyn­da Gah­ry­man Ar­ka­da...

 • 06.12.2022

  «Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazburawlaýyş» trestiniň Körpeje buraw işleri müdirliginiň edermen-...

PUDAKLAÝYN K.A.

06.12.2022

2022-nji ýylyň 6-njy dekabrynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň mejlisler zalynda Türkmenistanyň Kärdeşler...

06.12.2022

2022-nji ýylyň 6-njy dekabrynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň mejlisler zalynda Türkmenistanyň Kärdeşler...

06.12.2022

2022-nji ýylyň 6-njy dekabrynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň mejlisler zalynda Türkmenistanyň Kärdeşler...

06.12.2022

2022-nji ýylyň 6-njy dekabrynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň mejlisler zalynda Türkmenistanyň Kärdeşler...

WELAÝAT BIRLEŞMELERI

07.12.2022

      Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň Awazadaky “Daýanç” sagaldyş we dynç alyş merkezinde Türkmenistanyň...

07.12.2022

      Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň Awazadaky “Daýanç” sagaldyş we dynç alyş merkezinde Türkmenistanyň...

07.12.2022

      Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň Awazadaky “Daýanç” sagaldyş we dynç alyş merkezinde Türkmenistanyň...

SAGALDYŞ-DYNÇ ALYŞ MERKEZLERI

Sport

06.12.2022

Bäherden etrabynyň 30-njy orta mekdebinde wagyz-nesihat duşuşygy guraldy. Etrabyň Bilim,...

29.11.2022

TKA-nyň Bereket etrap birleşmesiniň we Bereket etrap bedenterbiýe we sport baradaky...

29.11.2022

«7/24. tm», № 48 (131), 27.11.2022 «Türkmenistan Sport» halkara žurnalymyzyň...

26.11.2022

Sakarçäge etrabynyň Bedenterbiýe we sport bölüminiň sport mekdebinde ýaşlaryň dürli...
 • Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi (TSTB)

  (TSTB)

  Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi (TSTB) – esasy işi Türkmenistanda kiçi we orta telekeçiligi goldamaga, milli ykdysadyýetiň hususy sektoryny ösdürmäge ýardam etmäge, häzirki zaman telekeçilik infrastrukturasyny emele getirmäge ugrukdyrylan jemgyýetçilik edarasydyr.
  www.tstb.gov.tm

 • Türkmenistanyn Magtymguly adyndaky ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşi

  Berkarar döwletimiziň bagtyýar ýaşlary ýurdumyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmeginiň-röwşen geljegimiziň hatyrasyna amala aşyrylýan beýik işlere gowy okamak, çuň bilim almak we hünär öwrenmek bilen jogap berip, Watanymyzyň mynasyp ogul-gyzlary bolmaga çalyşýarlar. Mähriban halkymyzyň, Berkarar Watanymyzyň beýik geljegi üçin okamak, öwrenmek ýaşlaryň mukaddes borjudyr.
  www.yashlar.gov.tm

 • Türkmenistanyň Zenanlar birleşigi

  Türkmenistanyň Zenanlar birleşigi
  www.zenan.gov.tm

 • Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi

  Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi
  www.mlsp.gov.tm

Gözle

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.