Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Sagaldyş-dynç alyş merkezleri

Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe, “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýylynyň her bir güni, her bir aýy Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda ajaýyp özgeriş –ösüşlere, buýsanjymyzy beýgeldýän taryhy wakal

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň başlygy Gahryman Arkadagymyz tarapyndan   başy başlanan beýik özgertmeleri amala aşyrýan, peder ýoluny dowam etdirýän Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda ösýän, özgerýän ata Watanymyzyň bu günki günd

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly” uly ösüşlere, täzeçil üstünliklere beslenýär.

Şu gün "Awaza" milli syýahatçylyk zolagyndaky "Daýanç" sagaldyş merkezinde Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Mary welaýat birleşmesiniň guramagynda, guramanyň ýolbaşçylarynyň, edara-kärhanalarynda zähmet çekýän kärdeşler arkalaşyklarynyň ilkinji guramalarynyň ba

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Ahal welaýat birleşmesiniň  gurnamagynda, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Ahal welaýat, etrap birleşmeleriniň işgärleriniň, KAIG-nyň başlyklarynyň hem-de işjeň agzalarynyň gatnaşmagynda TKAMM-niň 2022-nji ýylyň 29-njy

Türkmenistanyň Kärdeşler Arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň Awazadaky «Daýanç» sagaldyş merkezinde Awiasiýa we aragatnaşyk işgärleriniň Kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşiniň KA-nyñ ilkinji guramalarynyñ başlyklarynyñ, gaznaçylarynyñ we  işjeň agzalarynyň gatnaşmaklarynda «Be

23-nji oktýabrda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyndaky «Daýanç» sagaldyş merkezinde ýurdumyzyň Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşiniň guramagynda geçýän okuw maslahaty başlandy.

    Şu günler “Awaza” milli syýahatçylyk zolagyndaky “Daýanç” sagaldyş-dynç alyş merkezinde TKA-nyň Milli merkeziniň, Ylym we bilim işgärleriniň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Geňeşiniň guramagynda  “Ylym, bilim ýurdumyzyň sarsmaz binýady – beýik ösüşlerimiziň egsil

     Şu günler “Awaza” milli syýahatçylyk zolagyndaky “Daýanç” sagaldyş-dynç alyş merkezinde TKA-nyň Milli merkeziniň, Ylym we bilim işgärleriniň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Geňeşiniň guramagynda  “Ylym, bilim ýurdumyzyň sarsmaz binýady – beýik ösüşlerimiziň egsi

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda ýerleşýän «Daýanç» sagaldyş merkezinde 2023-nji ýylyň oktýabr aýynyň 16-20-i aralygynda “Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň edaralarynyň hasaba alyş syýasatyny halkara

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.